Beritan Kaya

Diyarbakır aynı zamanda o dönemde doğuya sefer yapan orduların da hareket üssü ve kışlağı olmuştur. Diyarbakır’a gelen ilk Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman’dır. Birinci gelişi, ilk İran seferi sonrasıdır. 27 Ağustos 1535’te Tebriz’den hareket eden Kanuni, Hoy, Erciş ve Ahlat üzerinden 20 Ekim 1535’te Diyarbakır’a gelmiştir.

CUMA NAMAZINI ULU CAMİ’DE KILDI

Diyarbakır’da 22 gün kalan Kanuni, kendi emriyle 1526 yılında genişletilen İç Kale’de incelemelerde bulunmuştur. 5 Ekim 1535 gününe rastlayan Cuma namazını Ulu Camide kılan Kanuni, 11 Ekim 1535 Perşembe günü şehirden ayrılmıştır.

22 GÜN DİYARBAKIR’DA KONAKLADI

Kanuni Sultan Süleyman ikinci İran seferine giderken tekrar Diyarbakır’a uğramıştır. Halep’ten gelen kanuni yolda hastalanmış bu nedenle istirahat ve tedavi için bir müddet Karacadağ yaylalarında kalmıştır. Kanuni Sultan Süleyman’ın “Halk içinde mu’teber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” şiirini bu sırada kaleme alındığı rivayet edilmektedir.

Muhabir: Beritan KAYA