Haber- Fatma TEMEL

Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (DEV SAĞLIK-İŞ) Diyarbakır Bölge Şubesi, sağlık emekçilerinin enflasyon karşısında eriyen ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Bir hafta önce imzalanan sözleşme için kasada ödeme yapılacak tutarın bulunmaması kabul edilemez” tepkisinde bulundu.

Açıklamada, “Ülkemiz çok uzun süredir yüksek enflasyon rakamları ile boğuşmaktadır. Biz emekçiler olarak enflasyonla karşılaştırılamayacak düzeyde yapılan göstermelik artışlarla yüksek enflasyon karşısında hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugün (dün) kamu işyerlerinde yapılan toplu iş sözleşmeleri ile asgari ücret arasındaki fark giderek azalmaktadır. Toplu-iş sözleşmesinden kaynaklı 3-5 ay asgari ücretten yüksek maaş alırken; asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte yeniden asgari ücret seviyesine çalıştığımız kısır bir döngünün içerisindeyiz. Bizlere kısır döngüyü yaşatan ise ülkemizdeki Toplu- İş Sözleşme düzeni ve bu toplu sözleşme düzeni içerisinde olan sendikaların buna ses çıkarmayışıdır” denildi.

Açıklamanın devamında, “Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde olduğu gibi birçok üniversite hastanesinde aynı gün toplu iş sözleşmeleri imzalanmıştır. Bu sözleşmelerin hiçbiri geçerli olan iş yerinin özgünlüğü ile bağdaşmamaktadır. Kamu çerçeve protokolü kapsamında verilen mali haklar dışında hiçbir kazanımın olmadığı bu toplu iş sözleşmelerini ve bu düzeni kabul etmiyoruz. DİSK Dev Sağlık İş Sendikası olarak kamu çerçeve protokolünün bir Sokrates sözleşmesi olarak sağlık ve sosyal hizmet emekçilerine dağıtılmasını kabul etmiyoruz” tepkisi verildi.

“Zamlı açıklama yapılmayacak”

“Dicle Üniversitesi’ni de temsil eden işveren Sendikası TÜHİS aracılığı ile uygulamaya sokulan bu toplu iş sözleşmesi düzeni bizlere asgari yaşam koşulları sunmaktadır” diyen DEV SAĞLIK-İŞ Diyarbakır Şubesi açıklamasını şöyle sürdürdü:

 “Başhekimlik paylaştığı mesajda TÜHİS ‘ten yazı gelmediği için zamlı ödemenin yapılamayacağını duyurmuştur.

Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikası ilgili sözleşmeyi kuruma iletmiş olmasına rağmen kurumun TÜHİS ‘ten gelecek yazıyı beklemesi mağduriyet oluşturmaktadır. Toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendika kendi kasasına giren aidat dışında başka bir kaygısı olmadığını maalesef bir kez daha göstermiştir. TÜHİS’in yazıyı ulaştırması için görünürde bir çabası olmadığı gibi hala imzaladığı sözleşmeyi bizlere duyurmamış, açıklamamıştır! Madem imzanızın arkasında durmayacaksınız o zaman Ankara’ya neden koşa koşa gidiyorsunuz? Madem imzanızın arkasında durmayacağınız bir sözleşme imzalıyorsunuz neden hala hastanede “yetkili” diye dolanıyorsunuz. Sağlık işçilerinin umudu DİSK Dev Sağlık İş Sendikası olarak hiçbir menfaat beklemeden çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bugün bu tablo “ama onların, DİSK’ in yetkisi yok” diyenlere en güzel cevaptır!”

“İnadına sendika inadına DİSK”

DEV SAĞLIK-İŞ Diyarbakır Şubesi açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Bir hafta önce imzalanan sözleşme için kasada ödeme yapılacak tutarın bulunmaması kabul edilemez. Merkezi hükümet ücretlere zam yaparken özerk bütçeli kurumların nasıl ödeme yapacağını düşünmeden bırakması merkezi hükümetin sorunudur. Ve bu sorunu zaman zaman yaşayan bizler açısından en uygun çözüm ödemelerin merkezi bütçeden yapılmasıdır.

Her ne kadar toplu iş sözleşmesi tarafı olan sendika bir mesaj yayınlayarak rektör hocamızdan bu konuda söz aldıkları bilgisini vermiş olsa da ödeme yapılmayacak şeklinde hastaneden gelen mesaj dışında başka bir resmi açıklama olmaması bizi bir araya getirdi.

Zaten Hak -İş Türk -İş fark etmeksizin Türkiye’nin her yerinde aynı şekilde imzalanan, kamu çerçeve protokolü dışında hiçbir hak alınmayan bu sözleşmenin derhal  uygulanmasını talep ediyoruz.

Asgari ücret seviyesinde olan ücretlerimizle geçinmek değil bayramda çocuğumuza bir oyuncak, bir bayramlık almak istiyoruz.

Daha önce olduğu gibi geriye dönük hakların parça parça değil tek kalemde ödenmesini talep ediyoruz. Yarın ne olacağını bilmediğimiz bu enflasyonist dönemde aylar sonra alacağımız paranın da bir kıymeti kalmayacağını görüyoruz!

Aslında verdiğimiz onurlu mücadelenin  sonucunda bugün itibariyle Thüs yazsısında Kuruma geldiğini siz değerli işçe emekçi arkadaşlarıma müjdelelemek istiyoruz. Verilen her mücadelinin karşılığını birlikte alabileceğimizi bir daha görmüş bulunmaktayız. Şimdi de onurlu mücadelemizi ödemelerin tek kalemde yapılması için mücadelemiz devam edecektir.”