Büyük İskender, gerçekten büyük bir adam, seyyar bir imparatorluk yürüttü. Kendi medeniyetinden çok daha değerli olan doğu dünyasının mirasını kendi kültürü ile birleştirip Helenizm ile tek bir dünya halkı oluşturma hayali vardı.

Büyük İskender’in gücü babasından geliyor. Bunun nedeni babasının İskender’in eğitimine çok fazla önem vermesi. Dönemin önemli filozof ve öğretmeni olan Aristo Thales tarafından eğitildi. Eğitiminde strateji, coğrafya ve kültür bilimi ile yoğunlaştı. İskender babasının hayali olan doğu medeniyetlerini istila etme düşüncesini yerine getiremeyince kendine bu görevi rol bildi. İskender ve askerleri önce küçük Asya sonra Anatolia oradan da Filistin, Mısır’ı, büyük savaş ve fedakarlıklar ile fethetti. Onun ele geçirdiği toprak değil üzerindeki insanların asıl zenginliğiydi. Doğu ve Batu medeniyetleri birleştirerek tüm dünyada tek bir halk yaparak toplumu en yakın arkadaşı Hephaesteion ile beraber bu dünyayı balkonundan seyir etmek gibi bir hayali vardı iskenderin.

Photo1719926729 (1)


Büyük İskender, ilk karısı ile nasıl evlendi?

Büyük İskender, Pers ülkesini, yani İran’ı fethettikten sonra Baktirya’ya (Afganistan) doğru harekete geçti. Ordusu tam donanımlı ve gittiği yerlerde gerek sağlık gerek eğitim gibi gelişmeler yaşanıyordu. Sirakuzalı matematikçiler, Sicilyalı mühendisler Yunanlı felsefeciler ve İyonyalı doktorlar ordusu ile beraber hareket halindeydi. Tam bir yürüyen İmparatorluk. Baktirya şimdiki ismi Afganistan’da sıradan bir kabilenin liderinin kızı olan Roxana, İskender’in ilk karısı olacak ve bu büyük imparatorluğa bir varis doğuracaktı. Fakat Makedonyalı general arkadaşları ve Soylu Yunan vatandaşları, hatta annesi, kesinlikle bu duruma karşı çıkmaktaydı. Sebebi ise ilk kadının Yunan veya Makedonyalı olması diğer kadınları ile evlenmeden köle olarak da kullanmasını istemeleriydi. İskender ise felsefik açıdan iki halkın birleşimini temsil etmesi amaçlı ilk evliliğini Afganistanlı Roxana’yı seçerek halkına bir mesaj vermiştir. Doğululara Barbar deniliyordu İskender ise bunu artık böyle tanımlatmak istemiyordu.

Photo1719926729


Roxana ile hayatını birleştireceğini üst düzey generallerine ve soylu kesimlerine bildirdiğinde herkes karşı çıktı. Karşı çıkmaya cesaret edemeyenler ise sesiz kaldı. İskender gerçek bir liderdi herkesin karşı çıkmasına rağmen kendi iradesi ile herkesi susturdu. İlk karısının Yunan veya Makedonyalı kadınlardan olmasını isteyen kalabalık Roxana ve ailesi ile hakaret derecesine erişen kelimeler ile tanımlanmaya başlandı. Bunun üzerine İskender çok sinirlenip, Hakaret edenlerden birine saldırıp tarihe geçecek şu cümleleri söyledi: “Burada herkes içinde bana ve kraliçeme hakaretler ediyorsunuz. Benim kızdığım bana ve kraliçeme hakaretleriniz değildir. Bizden çok daha eski ve yüce bir kültürü aşağılamanızdır.” Bu cümleden İskender’in felsefik düşüncesini ve hayata bakış açısını çözümleyebiliriz. Büyük İskender, büyük bir iiderdir.


Tû Meriyi Tû İnsani. - Sen Adamsın, sen insansın