HABER - İbrahim İnanç YILDIZ

Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) Diyarbakır’da 80 civarındaki sivil toplum örgütüyle ortak bir çalışma yaparak, kent sorunlarını masaya yatırdı ve çözüm önerileri hazırladı. Verilere göre, Diyarbakır eğitimde son sıralarda yer alıyor. Çalışmada, bu soruna karşı talep, beklenti ve öneriler anlatılarak, yerel yönetimlere büyük işlerin düştüğü belirtildi.


“DİYARBAKIR HEMEN HEMEN HER VERİDE SON SIRALARDA”

Diyarbakır’ın eğitimle ilgili hemen her veride Türkiye’de son sıralarda yer aldığı ifade edilen çalışmada, “TÜİK İllerde Yaşam Endeksi’ne (2015) göre okul öncesi okullaşma oranında 63., Liselere Giriş Sınavı Puan ortalamasında 64., üniversite giriş sınavı puan ortalamasında 61., fakülte ve yüksekokul mezunlarının oranına göre 53. sıradayız. Diyarbakır, kamunun eğitim hizmetlerinden memnuniyeti verisinde de Türkiye’de 68. sıradadır. Bir diğer anlamda eğitimden memnun değiliz” denildi.


“BAŞARIYI ETKİLEYEN EN ÖNEMLİ FAKTÖR İYİ BESLENME”

Soruna karşı talep, beklenti ve öneriler de sunuldu. 
Eğitimde akademik başarıyı etkileyen en önemli faktörün iyi beslenme olduğu belirtilen çalışmada, “Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi de hem beslenme ile ilgili hem de çocuğun eğitimi ile doğrudan ilgili en önemli değişkendir. O halde eğitimin sadece okul içi bir etkinlik olmadığını konusunda tartışmasız bir uzlaşma gerekiyor. Buradan hareketle yerel yönetimler, Diyarbakır’ın eğitim kalitesini arttıracak uzun erimli bir süreci planlayarak işletmelidir” denildi.


“ANA DİLİNDE EĞİTİM ALMAYAN ÇOCUKLAR 1-1,5 YIL GERİDEN GELİYOR”

PISA verilerine göre ana dilinde eğitim almayan çocukların, aynı sınıfta olsalar bile ana dilinde eğitim alan çocuklara göre 1 ila 1,5 yıl geriden geldiği dile getirilen çalışmada, “Bu sebeple anadil temelli çok dilli eğitimin eğitim niteliğini de çarpıcı biçimde etkileyen bir hak ve talep olduğu görülmelidir. Yerel yönetimler, bir şehrin eğitim kalitesinin nasıl artabileceği ile ilgili uzman kişi ve kurumlarla iş birliği içinde bir strateji planı hazırlamalı ve bu stratejinin adımları ilgili kurum ve paydaşlarla işbirliği içinde yürütülmelidir” denildi.

“İHTİYAÇLAR BELEDİYELERCE KARŞILANMALIDIR”

Yoksullukla mücadele ve okul beslenmesi gibi önemli ihtiyaçların belediyelerce karşılanması gerektiği ifade edilen çalışmada, “Belediyeler, ihtiyaç durumuna göre öncelikli okullardan başlayarak pilot uygulamaları hayata geçirmeli ve yaygınlaştırmalıdır. Kentte ekonomik durumu düşük olan mahallelerde destek kursları yaygınlaştırılmalı, bu kurslarda beslenme ve oyun desteği de verilmelidir. Üniversite öğrencilerine kayıt desteği ve burs verilmesi konusunda şehrin dinamikleri ile birlikte hareket etmeli ve mümkün olan en fazla sayıda öğrenciye destek olmalıdır” denildi.

Muhabir: İbrahim İnanç YILDIZ