“Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır”

''Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az'' ya da Diyarbakırlı bir gencin aynı durumu ifade eden özlü sözü kendi çapında ve yeniden yorumlamasıyla ortaya çıkan o muazzam anlamın tadını çıkarmanız dileğiyle.

"Kelime" dilimize Arapça'dan yerleşmiştir ve "kālima" (كلمة) kelimesinden türetilmiştir. Genellikle "sözcük" veya "ifade" anlamında kullanılır. Türkçede de benzer anlamlarda kullanılmaktadır.

Kelimeler , kelimeler , kelimeler..

Kelimeler, insan iletişiminin temel yapı taşlarıdır ve insanların düşüncelerini, duygularını, bilgilerini ve isteklerini ifade etmelerine olanak tanır. İfade etmek ve etkilemek amacıyla kullanılan kelimeler, insan ilişkilerini şekillendiren, düşünceleri dönüştüren ve toplumsal etkileşimi yönlendiren güçlü araçlardır. Kelimelerin gücünü ve etkisini anlamaya yönelik derinlemesine bir bakış sunulacaktır.

İletişim, insanların birbirleriyle etkileşim kurduğu ve bilgi alışverişinde bulunduğu bir süreçtir. Kelimeler, bu iletişim sürecinin merkezinde yer alır ve düşüncelerimizin jest ve mimiklerimizin de yardımıyla net bir şekilde ifade edilmesine olanak tanır.

Kelimeler, kelimeler, kelimeler..

İnsanlar, kelimeleri kullanarak hikayeler anlatır, bilgi aktarır, fikirler paylaşır ve duygularını dile getirir. Bu nedenle, kelimelerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, anlaşılabilir iletişimin temelini oluşturur. Etkileyici bir konuşma ikna edici bir güç olarak da işlev görür. İnsanlar, kelimeleri kullanarak başkalarını etkileyebilir, görüşlerini değiştirebilir ve onları belirli bir yönde harekete geçirebilir. Liderler, konuşmacılar, yazarlar ve reklamcılar kelimeleri kullanarak kitleleri etkileme ve yönlendirme yeteneğine sahiptir.

Liderler..!

''Hani var ya kitleleri peşinden sürükleyen tek sözüyle insanları sokaklara, caddelere döken kişiler işte onlar bu sanatı veya gücü çok iyi kullanan kişilerdir.''

Kelimeler, duygusal bağ kurma ve empati oluşturma konusunda da önemli bir rol oynar. Doğru seçilmiş kelimeler, insanların duygusal tepkilerini tetikleyebilir ve başkalarının duygularını anlamalarına yardımcı olabilir.

Edebiyat eserleri, şarkı sözleri ve şiirler gibi sanatsal ifadeler, insanların deneyimlerini paylaşmalarına ve başkalarının deneyimlerini anlamalarına olanak tanır. Kelimeler aracılığıyla duygusal bağların kurulması, insan ilişkilerinin derinleşmesine katkı sağlar.

Bu bağlamda Diyarbakır çocukları çok sanatsal olabilirler ve az kelime ile çok şey anlatabilirler. Mesela giriş cümleme bir televizyon kanalında denk geldiğimde yanımdaki arkadaşın tepkisi şu olmuştu:

 

- yaw he he

Kelimeler, bilgi aktarımının temel aracıdır ve eğitim süreçlerinin vazgeçilmez bir parçasını oluşturur. Kitaplar, makaleler, ders notları ve eğitim materyalleri, kelimelerin gücünü kullanarak insanlara bilgi ve beceriler aktarır. Öğretmenler, eğitimciler ve uzmanlar kelimeleri doğru kullanarak karmaşık konuları anlaşılır hale getirebilir ve öğrenme süreçlerini destekleyebilirler. (Şöyle bir düşündüm de öğrenme sürecimizi destekleyen hocalara ne de az denk gelmişiz. Belki bazılarımız da denk gelmemiştir.)

 Doğru kullanıldığında, kelimeler toplumsal değişimlere öncülük edebilir, insan ilişkilerini güçlendirebilir ve bilgiyi nesiller arasında iletebilir. Bu nedenle, kelimelerin gücünün farkında olmak ve etkili iletişim için doğru kelimeleri seçmek, bireysel ve toplumsal düzeyde olumlu etkiler yaratmada kritik bir rol oynar.

İnsan iletişiminin temel taşlarından biri olan kelimeler, sadece bilgi aktarımını değil, aynı zamanda duygusal deneyimlerimizi, düşüncelerimizi ve ruh halimizi etkileyen güçlü araçlardır. Kelimelerin kullanımı, birçok açıdan ruh halimizi belirlerken doğru ve özenle seçilen kelimelerle duygusal sağlığımızı güçlendirebilir veya zayıflatabiliriz.

Kelimeler, kelimeler, kelimeler..

Birine seni seviyorum derken gülümsemek, birine senden nefret ediyorum derken çirkinleşmek..

Kelimeler, duygusal iklimimizi şekillendiren önemli bir faktördür. İnsanlar günlük yaşamlarında, ilişkilerinde ve etkileşimlerinde sürekli olarak kelimeleri kullanır. Bu kelimeler, duygusal ifadeleri, düşünceleri ve inançları ifade etmemize yardımcı olur. Pozitif kelimeler kullanarak duygusal iklimi iyileştirebilirken, negatif veya saldırgan kelimeler kullanmak duygusal negatifliği artırabilir.

Kelimeler, kelimeler, kelimeler..

Güçlü bir o kadar da güçsüz.

Sert bir o kadar da yumuşak.

Saygılı bir o kadar da bel altı.

Kelimelerin gücü, sadece başkalarıyla iletişim kurarken değil, aynı zamanda kendi kendimize konuşurken de etkilidir. İçsel diyaloglarımız, inançlarımızı ve davranışlarımızı etkiler. Olumsuz bir içsel diyalog, özsaygımızı ve özgüvenimizi zayıflatabilirken olumlu ve motive edici kelimeler kullanarak kendimize destek vermek duygusal dayanıklılığımızı artırabilir.

 

“Sen benim anılarımdan birisin, ben ise senin hayatının tâ kendisiyim.”

            Kelimeler, empati kurmanın ve ilişkileri güçlendirmenin bir yoludur. Başkalarının duygusal deneyimlerini anlamak ve paylaşmak için kelimeleri kullanabiliriz. Empatik ifadeler, başkalarının duygusal ihtiyaçlarını anladığımızı ve önemsediğimizi gösterir. İyi kullanıldığında, kelimeler insanlar arasında derin duygusal bağlar kurmaya yardımcı olabilir.

           

            Seni anlıyorum çünkü...(elimizi karşıdakinin omzuna koyup bu cümleyi kurmak ve devam ettirmek bazen paha biçilemez bir etki yaratabilir)

Kelimelerin ruhumuz üzerindeki etkisi büyük bir öneme sahiptir. Dilin gücünü anlamak ve doğru şekilde kullanmak, duygusal sağlığımızı korumak ve geliştirmek için kritik bir adımdır. Kendimize ve başkalarına yönelik kullanacağımız kelimeleri dikkatli bir şekilde seçmek, olumlu bir duygusal atmosferin oluşmasına ve daha sağlıklı ilişkilerin kurulmasına yardımcı olabilir. Kelimeler, duygusal deneyimlerimizi şekillendiren ve insan bağlarını güçlendiren araçlar olarak yaşamın her alanında etkisini sürdürmektedir.

"Kelimelerin gücü, düşünceleri şekillendirir, duyguları yansıtır ve dünyaları değiştirebilir."