1950 ve 60'lı yıllarda, Diyarbakır Türkiye basın tarihi açısından önemli bir konumda bulunur. Bunda Diyarbakır gazetesi gibi Türkiye’nin ilk gazetelerinden birinin yayınlanmış olmasının, Osmanlıca, Türkçe, Arapça, Kürtçe, Ermenice ve Süryanice gibi farklı dillerde gazete ve dergilerin bulunmasının ve etkili köşe yazarlarının bulunmasının payı büyüktür.

Civar illerin gazeteleri de Diyarbakır'da basılır

Diyarbakır’daki matbaalarda Diyarbakır gazetelerin yanı sıra civar illerdeki gazete ve dergilerin hazırlanması ve basımı gerçekleşir aynı tarihlerde. Demokrat Parti döneminde Diyarbakır gazetelerinin en önemli gündem maddesi siyasettir. Tek Parti döneminden sonra nispeten daha

özgür ve demokratik bir ortamın tesis edilmiş olması, farklı düşüncelerin ifade edilmesine müsait bir zeminin oluşmuş olması yerel basını da olumlu anlamda etkiler. Ancak yayın hayatına başlayan bu gazetelerin tamamına yakını da sonradan iktidar propagandası yapmaktan geri kalmazlar.

Bu bağlamda Diyarbakır’da on yıllık süre içinde demokrat, milliyetçi, muhafazakâr yapıya sahip birçok gazete basılarak kitlelerine kendi düşüncelerini ifade etmek imkânı bulmuştur. Demokrat

Partinin ilk yıllarında Diyarbakır’daki mevcut gazeteler iktidara karşı biraz mesafeli durmuş ve CHP çizgisine yakın bir yayın politikası izler.

1963 yılına kadar 24 gazete ve 22 dergi yayınlandı

1954 seçimlerinden sonra Demokrat Partinin iktidarını sağlamlaştırmış  olması halka kendini anlatmada ve tabana ulaşmada başarılı olması ve DP’yi destekleyen yeni gazetelerin yayın hayatına girmiş  olmasının da etkisiyle Diyarbakır yerel basınında Demokrat Parti lehine bir yayın

politikasına geçildiği görülür. Bu gelişmeler ışığında 1963 yılına kadar toplamda 24 gazete ve 22 derginin yayınlandığı Diyarbakır’da Demokrat Parti döneminde basın hayatının çok canlı olduğunu söylemek mümkündür. (Bitti)