Yetişkinler problemlerini kısmen de olsa fark edebiliyorlar. Duygu ve düşüncelerini konuşarak ifade edebilecek kapasiteye sahiptirler. Tıpkı yetişkinler gibi çocukların da üstesinden gelmekte zorluk yaşadığı, anlaşılmak istediği çeşitli birçok problemi olabilir.

Ancak çocuklar yetişkinler gibi bunu fark edip kelimelerle tam olarak ifade edemez çünkü henüz o zihinsel kapasite bir yetişkin kadar gelişmemiştir. Onlar kendi gelişim düzeyine uygun oyunlarla iç dünyasını bize açar,  oyuncaklarda duygu ve düşüncelerini bize aktaran kelimeler olur.


Anne ve babaların bunu fark edebilmesi oldukça güçtür. Oyun terapisi eğitimini tamamlamış, çocuğun oyun ve oyuncaklarla ifade ettiği şeyleri fark edebilen ve yine çocuğa uygun olan bu oyun dilini kullanarak uygun müdahalede bulunabilecek bir uzman gereklidir.


Evde oynadığı oyunla, terapide oynadığı oyunun farkı nedir?

Oyun terapi odasını gören ebeveynlerin birçoğu “zaten bu oyuncaklar evimizde de var” diyebilir. Hatta “hep eğitici özel oyuncaklar alıyoruz da” diyebilir. Ancak oyun terapi odasındaki temel hedefimiz çocuğu eğitmek değildir. Oyun terapi odasında çocuğun içsel dünyasını fark etmek, duygu ve düşüncelerini aktarabileceği güvenli bir alan oluşturmak, görülen problemleri de çözmek hedeflenmektedir.


Oyun terapi odasındaki oyuncaklar da özel olarak seçilmiş ve simgesel anlamı olan oyuncaklardır. Örneğin çocuğun eline almış olduğu bir araba bazen oyun esnasında farklı bir şeyi temsil ediyor olabilir ve bunu anlayabilmekte uzmanlık gerektirmektedir. Oyun terapisinde kullanılabilecek çeşitli tekniklerde vardır. Psikolog çocuğun yaş ve durumuna uyacak yaklaşımla hareket etmekledir. 


Oyun terapisinde hangi problemler çalışılabilir?

Korku problemleri, tırnak yeme, parmak emme, tuvalet problemleri, ölüm ve yas, iletişim problemi ve duygu düzenleme güçlüğü, kardeş kıskançlığı, aile içi problemler, sosyal kaygı, travma sonrası stres bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, akran zorbalıkları, ekran bağımlılığı, obsesif kompulsif bozukluk gibi çeşitli birçok problemle çalışılabilir.


Bunun dışında bir problem gözlemlenmese de çocuğun psikososyal gelişimini güçlendirmek, özgüvenini ve benlik algısını desteklemek için de oyun terapisine başvurulabilir.


Oyun terapisi kaç yaş için uygundur?

Oyun terapisi çocuğun gelişimsel özellikleri de dikkate alınarak 2-11 yaş arasında oyun oynayan çocuklar için tercih edilebilir.


Oyun terapisi kaç seans sürer?

Yetişkin veya çocuk fark emeksizin terapiye başlayan herkesin süreci biricik ve kişiye özeldir. Bu sebeple seans sayısı kişiden kişiye göre değişecektir. Yapılan araştırmalar 13-16 seansla birlikte çocuktaki iyileşmelerin fark edilebilir olduğunu belirtse de bu bazı çocuklarda daha kısa bazı çocuklarda daha uzun sürede de olabilir. Oyun terapisine başvurmadaki sebep, çocuğun yaşı, değişime karşı direnci seans sayısını değiştirecektir.