Maalesef Kürt halkı teknolojiyi üretip ve geliştirmeden çok tüketiyor. Teknoloji deyince sadece aklımıza bilgisayar veya yazılım gelebilir ama öyle değil. Her sektörde teknolojik alanlar bulunmaktadır. Algısal olarak sürekli tükettiğimiz için bu kavramları maalesef detaylı bilmiyoruz.

Kürt halkı teknolojik gelişmelerden çok kültürel zenginlik ile ön plana çıkmaktadır. Artık bu kültürel zenginliği bulunduğumuz çağa göre harmanlayıp diğer medeni halklara yetişmemiz gerekmektedir.


Bölgenin geri kalmışlığı, Ortadoğu’da bulunan üç büyük halkın arasında sıkışmışlık gibi temel nedenler başta olmak üzere birçok nedenden Kürt halkı teknolojik gelişmeler trenini çoktan kaçırdı. Fakat bu bize engel olmamalı ve elimizdeki var olan imkanlarla, yüksek azim ve kararlılık ile gelişmiş milletlere yetişebiliriz. Hatta onlardan daha fazla gelişme kat edebiliriz. Yeter ki istek olsun.


Bölgede faaliyet gösteren iş insanları teknolojik olarak batı firmalarına bağımlıdır. Çünkü bölgede böyle çalışmalar bulunmamaktadır. Teknoloji okulları ve meslek okulları eğitim müfredatları maalesef geri kalmış ve pazara hitap etmemektedir. Eskiden, “Teknoloji altı ayda bir gelişiyor” lafı günümüzde bana göre yirmi güne inmiştir. Teknoloji her sektörde çok hızlı gelişiyor. Kürt halkı bu alanda gelişmesi için var olan ve aşırı enerji kaybı yaşayan birkaç konuyu artık ciddiye almamalıdır ve kendine bakmalıdır.

Kendimizi geliştirmeden faydalı olmadan başka halklara faydamız olamaz. Bu sözüm sosyalist ve dinci topluluklara. Sosyalist Kürtler diğer halkları kurtarmak amaçlı kendi halkının enerjisini bitirdi. Dinci Kürtler ise diğer halkları Şeri hükümlü İslam ideolojisi ile kurtarmak amaçlı kendi halkının enerjisini bitirdi. Kürt halkının böyle basit olaylara verecek vakti ve zamanı kalmamıştır.


Yêk ku nefsa xwe islah nekiriye, nikare yekî din islah bike / Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez.