Ulus devlet sistemleri asli üç unsur olan yasama, yürütme ve yargı gibi idari yapıların kapsayıcılıktan uzak kısıtlı verimsiz bir yapı olduğundan, günümüz çağına uyumlu değillerdir.

Sahip olduğu sınırlar içerisinde ki halkların adaletli bir kaynak aktarımı, adaletli bir idari ve hukuk sisteminin olmadığı görülmektedir. 
Tüm dünya ülkelerine baktığımızda çok fazla ulus devlet yapısı ile yönetilen ülke görünmekte. Bunlardan bazıları ulus devlet yapısı gibi görünüp, sistem devletine evrilmiş durumda örneğin Almanya gibi. Bir ırkı temsil eden bir devlet gibi görünse de tüm devlet yapısı sistemsel ve sorgulayıcı ve ilerlemeci bir ilke ile ilerlemekte. Sistem devletçiliği yaşadığımız çağda en üst ve modern yönetim biçimidir. Sistem devletçiliğinde, kurallar ve ideolojiler en üst kategoride işlenir. Bir ırkın ismine göre değil işleyişine göre şekillenir. Yönetim çok daha kolay ve hızlı olur.

Örnekler üzerinden giderek mantığını aktarmak isterim. Hindistan ülkesini ele alalım, Ülke içerisinde  ana etnik köken olarak 32, alt etnik köken olarak  üç kat fazlası bir insan yapısı var. Hindistan yani Hintlilerin ülkesi ise gerek tanımlama gerek ise idari yapıları ulus devlet yapısı içerisindeki bu kadar halkların, farklı etnik yapılı kültürel ve yönetimsel karışıklığı düşünebiliyor musunuz?

Bunların üzerine bide dini farklılıkları da ekleyelim bununda üzerine bizdencilik ondancılık faktörlerinide ekler isek içinden çıkılmaz bir hal aldığını gözlemleyebiliriz. Bunun yerine sistem devletçiliğini baz alırsak ırksal farklılığın kimsenin önemsemediği ve devlete göre herkesin adaletli bir biçimde yaşama görevi edinecektir. Sosyalistler gibi hayata ve olaylara toz pembe bakarak değil. En kötüyü düşünerek bir sistem devlet yapısı ile yaşam daha rahat olabilir.


İşleyiş ve biçim detaylı olarak düşünülüp sentezlenebilir. Dinsel ve Irksal kargaşalığa son verebilir. Zamanımızı daha yararlı ve önemli alanlara ayırabilmemizi de sağlayabilir. Sistem devleti Irksal ve dinsel kargaşalığı kaldırdıktan sonra sınırları içerisinde ki vatandaşların barınma, savunma ve sağlık gibi esas olan önemli meselelerini en üst düzeye çıkarabilir.


Teknolojinin ve Çağımızın gelişmesi Ulus Devlet yapısını yok etti. Bir kişi veya bir ideoloji değil. Sistem Devlet yapısı ile başarılı olmuş beğendiğim Ülkeler;
Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Almanya, Büyük Biritanya ve Kanada’dır. Bu ülkeler büyük zorluklar çekerek bu Sistem Devleti’ni kurmayı başarmışlardır. Ulus Devlet olarak kendilerini tanımlayan diğer ülkelerde var olan hazır bu bilgi birikim aktarımını sağlayarak her alanda hızlı bir gelişim gösterebilir.

Ulus Devlet olarak tanımlayan ülke yöneticileri ve temsilcileri de genelde kişisel kaynak aktarımlarını sistem devletlerine yapmaktadır. Bu tür konular normalinde uzun uzadıya anlatılır detay çok verilir. Kısa olarak, sizlere sistem devleti ve ulus devleti farklarını anlatmaya çalışıyorum. Dünya üzerinde tüm sınır devletlerinin sistem devletine evrilmesi ve gelişmesi umudu ile saygılarımla…

Rengan tevde di heman lezê de dihatin lewitandin. Yekamînî dane rengê spî. - Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler.