Yarınlara koşa koşa,
Tam elli yıl geçti boşa,
Benzedim yuvasız kuşa,
Felek haberin var mı?

Sırtımda yırtık bir yelek,
Fare doldu taştı elek,
Mert bildiğim çıktı kelek,
Felek haberin var mı?

Kime baksam olmuş fesat,
Harmanım da oldu kesat,
Pahalı al ucuza sat,
Felek haberin var mı?

Her bir mazlum ayrı yerde,
Zarar yazdık biz her günde,
Telef ettin bizi sende,
Felek haberin var mı?

Ne namerdim ne puştum,
Kime güveneyim şaştım,
Sabrım gibi bende taştım,
Felek haberin var mı?

Kalleş dürer defteri,
Sömürür alınteri,
Çıldırttır şu Demir’i,
Felek haberin var mı?