Kürt halkının son altmış yıl tarihine bakarsak bu politika sürekli uygulanmıştır. Halkımızın bu kadar uzun süre bu politikaya maruz kalmasına rağmen yine de küçük de olsa, sorgulayan güçlü bir kitle topluluğu var.

Öncelikle Salazar’ın Üç F’si politikası nedir bunu anlamak lazım. Anladıktan sonra ise bu işleyiş biçimini herkesin kendi bireysel mantık çerçevesinde yaşadığı topluluğa uyarlaması gerekir.

Bu politika sadece Kürt halkına uygulanmamıştır. Orta çağ karanlığından günümüze kadar uygulanmış ve farklı isimlendirilmiştir.
Bilinen son tanımlı ismiyle Salazar’ın Üç F’si,

1932'den 1968'e kadar Portekiz Başbakanı olan António de Oliveira Salazar’ın tanımlı politikası olan Üç F, Salazar'ın meşruiyetinin halkın spor, eğlence ve din ile uyuşturulmasıyla sağlandığını ifade eder.

Futbolun Portekiz'de önemli yer tutması ve bir Portekiz halk müziği olan fado spor ve eğlence ile ilişkilendirilirken Katoliklerin hac noktalarından Fátima, din ile ilişkilendirilmektedir.

 Bu ifade, ideolojik olarak ise bazen milliyetçilik, muhafazakârlık ve dindarlık ilkeleriyle ilişkilendirilmektedir. 

Kendi halkıma uyarlamam gerekir ise Salazar’ın Üç F’si için üç soru sormak isterim.

Kürt halkı milliyetçilik veya sosyalizm ile uyuşturuluyor mu?


Kürt halkı spor veya eğlence ile uyuşturuluyor mu?


Kürt halkı din ile uyuşturuluyor mu?


Bu bilgi ve soruları herkes kendi halkı için yorumlayabilir. 

Saygılarımla…