‘Çiftçinin kara gün dostu’ Olarak bilinen 80 Bin ton ürün kapasiteli TMO Silvan Ajans Amirliğinin kapatılarak özel şirkete devredilmesi Silvan çiftçisi kaderine terk edilmesi ne kadar doğru bir yaklaşım.

  Ülke tarımının temel kuruluşlarından olan ve 1938 yılında kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tasfiye edilerek, bölgede çok önemli şubeleri kapatılarak çiftçi en zor günlerini yaşıyor.

Güneydoğu önemli hububat merkezlerinden biri olan Diyarbakır’ın büyük ilçeleri arasında olan Silvan gibi önemli 80 bin ton hububat alım kapasitesi olan TMO Ajans Amirliği 2021 yılında kapatılarak kiraya verildi.

Burada çalışan memur, teknisyen, eksper, güvenlik gibi yüzlerce çalışan başka kurumlara veya merkez şubelerde görevlendirildi.

80 bin ton kapasiteye sahip Silvan Toprak Mahsuller Ofisi (TMO) ajansı özel bir firmaya kiralandı. TMO’nın bu yanlış politikası yüzünden, Silvan ve bölge çiftçisi bitme noktasına getirilmiştir.

Çiftçiler bu yıl hasadını yaptıkları buğdayı satarak borçlarını kapatma beklentisi içerisinde olduklarını ancak TMO'nun ürünleri kısa zamanda almayarak çiftleri mağdur ediyor.

Ürünü TMO’ne satamayan çiftçileri bekleyen en büyük tehlike ise, tefecinin eline düşmesi endişelerini yaşamaları. Hükümet bir an önce Çiftçinin elindeki ürünleri zamanında teslim alması gerekiyor.

 Büyük İlçelerde TMO şubeleri işlevsiz hale getirilerek, yani bir nevi devlet çiftçiyi lisanslı tüccarın insafına terk etti. 80 yıldır açık olan ve bölgemizin en büyük silolarına sahip Silvan Şube Müdürlüğü kiraya verilerek, çiftçiler iki yıldır özel şirkete ait lisanslı depoya yönlendirildiler. Çiftçiye ‘ürünleriniz için bizden randevu alın sonra ilçenizdeki lisanslı depolara götürün Çiftçiye verilen randevular ise, bir, iki ay sonraya randevu veriliyor.

Yani kapısında ‘çiftçinin kara gün dostu’ yazan Toprak Mahsulleri Ofisi’ni son yıllarda çiftçinin yanında görmek neredeyse imkânsız hale geldi. Adım adım TMO tasfiye edilerek, çiftçi tüccarın kucağına itildi. İlçedeki TMO Lisanslı depoculara kiralanarak, çiftçi kara günleri gösterdiler. Bugün çiftçi çaresiz bir şekilde çıkış kapısını ararken, Tüccar veya tefecinin kucağına düşmeleri an meselesi anlayacağınız TMO kapılarına kilit vuruluyor. Cumhuriyet’in bir değeri daha tasfiye edildi.

TMO kurumunun adım adım tasfiye edilmesine en büyük kanıtı bölgede TMO silolarının kiraya verilerek, Tasfiyenin en bariz örneklerinden biri çeşitli TMO tesislerinin Silvan’da TMO-MSG LİDAŞ Lisanslı Depoculuk şirketine devredilmesi olmuştur. TMO’ya ürünlerini satamayan çiftçinin piyasadaki düşük fiyattan alım yapan tüccarlara mahkûm Saygılarımla