Mevcut hukuk sistemimizde avukatların, vatandaşların, hakimlerin ve savcıların en çok yakındıkları durum çok sayıda dava dosyasının birikmiş ve sıra bekler halde olması. Bu durum duruşmaların çok ileri tarihlere alınmasına vücut veriyor. Hal böyle olunca aylar ve hatta yıllar süren davalar sonucu ister istemez mağduriyetler yaşanıyor. Tüm bu yoğunluk mevcutken Türkiye’de isim yapmış ünlü bir şarkıcının boşanma davası 15 gün sürmesi halk tarafından büyük bir tepki çekti. ‘’Nasıl oluyor da bizim aylarca süren davalarımız bir başkası 15 günde bitirebiliyor’’ diye halk ve avukatlar tarafından bir tartışma konusu haline geldi.

İşim magazin kısmına girmeden olayı anlatmaya çalışacağım. Aslında doğru olan yani olması gereken kısa bir süre içerisinde bir davanın sonuçlanmasıdır. Boşanma davasının gerçekleştiği mahkeme avukat arkadaşlarımızın sosyal medyadan paylaştıklarına göre aylar sonrasına duruşma günü veriyormuş bu durumda nasıl oluyor da bu kadar kısa süre içerisinde karar verildi diye sorduklarını gördüm. İlerleyen günlerde bu konunun açıklığa kavuşacağını düşünüyorum. Şimdi gelelim bu dava dosyası yoğunluklarının nasıl giderilmesi gerektiğine.

1 Ocak 2023’te Hâkim ve Savcı Yardımcılığı müessesesi getirilecek

Hâkim savcı adaylarının, usta çırak ilişkisi içerisinde hâkim ve savcılar yanında mesleği öğrenmesini sağlayacak hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi getirilecek. Hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesi 1 Ocak 2023'te uygulamaya konulacak ve hâkim ve savcı yardımcılığının süresi 3 yıl olacak. Buna göre, hâkim ve savcı yardımcısı, mahkemede, hâkim tarafından tevdi edilen dosya veya evrakı inceleyerek hâkime sunmakla, duruşma ve keşif işlemlerinde hâkime yardımcı olmakla, yazı işleri müdürlüğünce hazırlanan evrakı hâkime sunulmadan önce kontrol etmekle, tensip ve gerekçeli karar taslaklarını hazırlamakla, ara kararların icrasına dair iş ve işlemleri yapmakla, hâkimin istediği konular hakkında hukuki araştırma yapmakla görevli olacak.

Bu durum hakimlerin görev yükünü hafifleterek mahkemelerimizin daha erken tarihli duruşmalar yapmasına olanak sağlayacaktır. Böylelikle süre olarak yaşanacak mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Bu yeni düzenlemenin tüm halkımıza hayırlı olmasını dilerim. Bir sonraki yazımda görüşmek üzere sağlıkla kalın.