Türkiye'de 1950 yılına kadarki CHP iktidarı döneminde demiryollarına ağırlık verilirken, ABD ile sıcak ilişkiler kuran Demokrat Parti, iktidara geldikten sonra bu ülkenin talebi doğrultusunda demiryolları değil karayolları yapımına hız verdi. Buradaki amaç,  ABD araçlarının pazarlanmaydı. Otomobil, kamyon, kamyonet gibi araçların çoğalmasıyla birlikte Diyarbakır'ın da içinde bulunduğu 42 kentte trafik birimleri kurulmaya başlandı.

1958 yılından önce Diyarbakır’da trafik ile ilgili bir polis birimi mevcut olmasına rağmen, tam olarak uygulanamıyordu. Trafik Kanununun Diyarbakır’da uygulanmasıyla belediye seyrüsefer memurlarına ihtiyaç kalmadığımdan bu memurlar itfaiye ve zabıta memurluklarına kaydırıldı.

Trafik Kanunun uygulanmasıyla birlikte Diyarbakır Trafik Şubesi bütün araçlara plaka hazırlayıp dağıttı ve eski ehliyetleri değiştirdi. Ayrıca şehrin belirli yerlerine trafik levhaları asılmak suretiyle şehirdeki trafiğin düzenli bir sisteme geçmesi sağlandı.

Asayiş için 'Yıldırım Ekibi' kuruldu

Diyarbakır’da 1958 yılında Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yenişehir Polis Karakolu’nda "Yıldırım Ekibi" adıyla bir ekip oluşturuldu ve ekipte motorlu araç kullanan 6 polis memuru görevlendirildi. Başlarına ise Trafik Şubesi Müdürü Komiser Sami Alhan getirildi. Yenişehir Polis Karakolu arandığında hazır olarak beklemekte olan bu ekip derhal olay yerine giderek asayiş olaylarına müdahale ediyordu.

Ateşli silah ve bıçakların teslimi

Ağustos 1953 yılında çıkarılan 6136 sayılı kanunla tüfek, tabanca, kama, bıçak, mavzer, kılıç vb. ateşli silah ve bıçakların bulundurulması ve taşınması yasaklanınca, vatandaşların ellerinde olan bu silah ve bıçakları teslim etmesi, aksi taktirde para ve hapis cezası verileceği uyarıları Valilik, kaymakamlıklar ve muhtarlar aracılığı ile yapıldı. Diyarbakır kent merkezi ve ilçelerdeki vatandaşlar 1955 yılına kadar bu silahları  emniyet ve jandarmaya teslim etmeye başladı.

Yüzlerce tüfek, tabanca ve bıçak toplandı

29 Nisan 1955 tarihinde Diyarbakır Gazetesi'nde yer alan bir haberde, kent merkezinde 167 tüfek, 148 muhtelif tabanca, 58 kama, 250 ucu sivri bıçak, 5 kılıç, 12 sustalı bıçak, Çüngüş’te 19 tüfek, 70 tabanca, 178 saldırma ve kılıç, Çermik’te 118 tüfek, 312 tabanca, 34 kama, 296 bıçak, Ergani’de 74 mavzer, 110 tabanca, 240 bıçağın teslim edildiği, kanunun yürürlüğe girdiği Ağustos 1853'ten Nisan 1955 yılına kadar Diyarbakır'da 300 bin bıçağın toplatıldığı belirtilir. 

Bin hatlı telefon santrali vardı

Diyarbakır’da halkın telefon ihtiyacı PTT teşkilatınca 1950'li yılların sonlarına doğru çalıştırılan otomatik telefon santrali tarafından sağlanmaktaydı. Bu otomatik telefon santrali bin numaradan oluşmaktaydı. İlk dönemlerde halkın ihtiyacına cevap veren bu santral, sonraki tarihlerde yetersiz kaldı. Civar illerden gelen vatandaşlar tarafından da kullanılan bu santral, Ankara ve İstanbul ile görüşmelerde ciddi sıkıntılar oluşturmakta ve halkın uzun zaman kuyruklarda telefon sırasını beklemesine neden olmaktaydı.

Menderes'in radyo talimatı verir

1959 yılında Basın Yayın ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye'nin 27 yerinde Radyoevi kurulacağı, kurulacak yerlerden birisinin de Diyarbakır olacağı belirtilir. Diyarbakır’da radyo kurulması çalışmaları aslında 1955 yılında Diyarbakır Milletvekillerinin toplu olarak Başbakan Adnan Menderes’i ziyaretleri sırasında dile getirilmiş ve o tarihte Başbakan tarafından bunun alt yapı çalışmaları için

talimat verilmişti.

Darbeciler tarafından iptal edildi

10 Şubat 1959 tarihinde Bakanlar Kurulu'nun 4/11296 sayılı kararı ile Diyarbakır Radyosu'nun kurulması kararı alınır. Bakanlar Kurulu Diyarbakır Radyosunun kurulması kararı alınır ve ihaleye çıkılarak kazanan firma ile sözleşme imzalanır. Ancak 27 Mayıs 1960 darbesiyle hükümetin devrilmesinden bir yıl sonra 31 Mayıs 1961 tarihinde 5/1260 sayılı yeni bir kararnameyle Diyarbakır’da radyo kurulması Milli Birlik Komitesi tarafından iptal edilir.

Diyarbakır Radyosu kuruldu

Ancak Milli Birlik Komitesi'nin lağvedilmesinden sonra, 1963 yılında radyo kurulma çalışmaları tekrar gündeme gelir. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin vericilerinden 300 W gücünde kısa dalgadan Diyarbakır Radyosu ismiyle ilk yerel radyo kurulur. Kurulan yeni radyo kısa bir sürede bölge geneline yayılmaya başlar. 1969 Çınar yolunda inşa edilen büyük bir verici sayesinde Diyarbakır Radyosu bölgesel bir radyo konumuna gelir.