Bu yazımızda bir gazetecinin fikirlerinin tarih seyri içinde yol açtığı bir durumu değerlendirmeye çalışacağım.

Bu gazeteci bir Yahudi, bu nedenle yazının başlığını ismine bir çağrışım gerçekleştirmesi için bir göndermede bulundum. Daha sonra Fransa’da Yahudi asıllı Dreyfus adlı bir subayın “Almanya’ya Casusluk” suçlamasıyla açılan dava sürecinde Yahudilere yapılanlardan etkilenerek, dünyada bir Yahudi devletinin kurulması gerektiği fikrini geliştirdi. İşte bu fikrinin pratikte değer bulmasıyla başlayan süreci konu etmektedir bu yazı.

Bugünkü başlığımızın okuması şöyle: Bir gazeteci derken, TeodorHerzl’den söz ediyoruz, bu gazeteci Yahudi asıllı olup 1904’te ölmüştür. Bir devlet derken bugünkü İsrail Devleti, bahsettiğimiz devlettir. Bir soykırım ise, İsrail’in, 7 Ekim’de İsrail’in yıllardır yaptığı  zulmün bir birikimi olarak HAMAS’ın gerçekleştirdiği ve  “Aksa Tufanı” adını verdiği bu saldırı sonrasında ağır silahlarla, bombalarla “Kendini Savunma Hakkı” adı altında Filistinli kadın ve çocukları da öldürerek bu halka uyguladığı soykırımı ifade etmek istiyoruz.

Şimdi TeodorHerzl Yahudi asıllı adlı gazetecinin bir Yahudi devletinin kurulması gerektiği fikrinin nereden doğduğunave bugünkü İsrail’in temelinin nasıl atıldığına bakalım.

TheodorHerzl kimdir, ona kısaca bir göz atalım.

Siyonizm'in politik kurucusu TheodorHerzl, 1890 yılında Budapeşte'de doğar. Zengin bir ailenin çocuğu olan TheodorHerzl, Viyana'da hukuk tahsili yapar. NeueFreiePress gazetesinde muhabirlik ve yazarlık faaliyetlerine girer.

Dünyayı kana boyayan Siyonizm'in kurucusu TheodorHerzl, ilk Yahudi devleti fikrini ortaya atmış ve gözünü Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Filistin'e dikmiştir. Sultan 2. Abdülhamid Han'dan Filistin'i isteyen Herzl, teklifi reddedilince Osmanlı'nın yıkılmadan İsrail'i kuramayacağını anladı. Bunun üzerine Osmanlı'yı yıkma faaliyetleri için çaba içine girmiştir.

Siyonizm'i gündeme getiren TheodorHerzl, Fransa'da Yahudi karşıtı gösterilerden çok etkilendi. Bunun üzerine 1896'da 'Yahudi Devleti' adlı kitap yazdı. 1897'de yaptığı çağrı üzerine 1. Siyonist Dünya Konresi'ni İsviçre'nin Basel şehrinde topladı. Kongrede "Ben bugün burada Yahudi Devleti'ni kurdum, ancak bunu yüksek sesle söylersem bütün dünya güler. Fakat beş sene içinde ya da elli sene sonra bunu herkes böyle bilecektir." demiştir. Ayrıca kongrede kurulması planlanan Yahudi Devleti'nin sınırlarını da belirtmiştir. Kongre sonunda Kongre sonucu Yahudi devleti kurma fikri destek gördü ve Herzl, Dünya Siyonist Teşkilatı'nın başkanı seçildi. TheodorHerzl ve taraftarları, Yahudiliği bir inanç olarak değil, sadece bir ırk olarak görüyorlardı ve bu yüzden devlet kurmaları gerektiğine inanıyorlardı.

Herzl’in projesine göre, Yahudi devletinin nerede kurulacağı önemli değildi. Dünyanın herhangi bir yerinde kurulabilirdi. Hatta Herzl'in "Uganda Planı" adıyla tanınan projesine göre, Herzl ilk önceleri Uganda'yı ideal vatan olarak düşünmüştü. Ancak kararını değiştirdi ve Filistin’de karar kıldı.

Abdulhamid Han’dan Yüz Bulamamıştır

Sultan Abdulhamid Han ile birkaç defa görüşme teşebbüsünde bulunur. İlk girişiminde başarılı olamayan Herzl 19 Mayıs 1901 tarihinde tekrar saraya gelir ve Sultan Abdulhamid ile görüşür. Bu görüşmesinde de Sultan Abdulhamid tarafından Kudüs reddedilir ve Yahudilere Mezopotamya'ya yerleşmelerini önerir. Herzl'in amaçları arasında Mezopotamya yoktur, bu önerisi kabul görmemiştir.

Siyon tepesinin bulunduğu Filistin topraklarında Yahudi Devleti kurmak için ile İngilizlerle işbirliği yaptı. Filistin'i talep etmek için Sultan 2. Abdülhamid ile iyi ilişkiler içinde olan Alman İmparatoru 2. Wilhem ile temasa geçmiş fakat istediği sonuca varamamıştı. Bu yüzden bizzat kendisi İstanbul'a gelerek 2. Abdülhamid Han ile görüşmek için uğraş verir. 19 Haziran 1896'da Sultan Abdülhamid ile görüşmeyi başarır. Filistin'e Yahudi yerleşimi meselesine soğuk bakan II. Abdülhamid, Filistin'de özerk bir Yahudi devletini "kesin bir dille" reddetmiştir.

İngilizlerden Destek Görür

Bunun üzerine İngiltere ile yeniden ilişki kurarak sorunun çözüleceği fikrinden hareketle İngiliz Sömürgeler Bakanı Chamberlein ile görüşür. Bu görüşmeden de istediği sonucu alamayan Herzl kısa bir süre sonra Londra'ya davet edilir. Bu görüşmede "Yahudi yurdu" olarak kendisine Uganda teklif edilir, ancak teşkilat kongrede bunu reddeder. Herzl İstanbul'a "vadedilmiş topraklar" Filistin ve Kudüs için birkez daha gelir ancak talebi Sultan Abdülhamit tarafından yine reddedilir. Filistin topraklarının "vadedilmiş topraklar" olması Herzl'in gözünü buraya çevirmesinin nedenidir.

TheodorHerzl, dünyanın başına bela olan Siyonizm’i getiren adam olarak hafızalara kazınmıştır.

Hatırlanacağı üzere İngilizler, 1.Dünya savaşı ve sonrasında Balfour Deklarasyonları (1917 ve 1926) ile İsrail’in kurulmasında iyice desteğini ortaya koymuşlardı.

Bu yazıda bir gazetecinin nelere kadir! olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. İşte bu gazetecinin fikirleriyle kurulan İsrail devleti Gazze’de Filistin halkına bir soykırım uygulamaktadır.

Saygıyla…